UHF Antenna 450-470 3dB w/ Spring

$51.30
SKU
36323
UHF Antenna 450-470 3dB w/ Spring
UHF Antenna 450-470 3dB w/ Spring
More Information
Compatible WithIcom F33G - F43G Series